Detail kurzu

Ako zvládnuť pracovný pohovor v anglickom jazyku

Univerzita Mateja Bela

Popis kurzu

Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť a rozvíjať schopnosť komunikovať v anglickom jazyku na pracovnom pohovore. Účastníci nadobudnú väčšiu istotu pri používaní anglického jazyka na pracovnom pohovore. Zlepšia si plynulosť ústneho prejavu so zameraním na oblasť možných otázok výberového pohovoru. Naučia sa písomne sformulovať základné dokumenty potrebné pri uchádzaní sa o prácu (CV, sprievodný list).

Obsah kurzu

  • Príprava vstupných dokumentov v anglickom jazyku potrebných pri uchádzaní sa o zamestnanie (CV, sprievodný list)
  • Vzdelanie, pracovné skúsenosti, popis práce,
  • Schopnosti a zručnosti, osobné kvality
  • Povolanie a firemná kultúra
  • Priebeh a nácvik pracovného pohovoru

Cieľová skupina

všetci, ktorí sa potrebujú pripraviť na pracovný pohovor v anglickom jazyku a spraviť si dobrý CV a sprievodný list.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Žaludová
+421 48/446 11 64
kurzy@umb.sk

Hodnotenie
Organizátor