Detail kurzu

Projekt certifikácie profesie účtovník v SR

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov

Popis kurzu

Cieľom je vyváženosť požiadaviek teoretických znalostí a praktických zručností v oblasti účtovníctva, daní, práva, IFRS, finančnej analýzy a pod. Možnosť získať certifikát odbornej spôsobilosti v odbore účtovníctva a financií, podľa Medzinárodných vzdelávacích štandardov pre účtovnú profesiu IFAC.

Obsah kurzu

Vzdelávací program obsahuje 2 kvalifikačné stupne:

  • 1. stupeň: Kvalifikovaný účtovník
  • 2. stupeň: Účtovník expert

Cieľová skupina

účtovníci, daňoví poradcovia, ekonómovia, finanční manažéri, znalci

Certifikát Certifikát - Kvalifikovaný účtovník, Certifikát - Účtovník expert Poznámka k cene

Cena závisí od počtu uznaných a vykonaných skúšok a od indivuduálneho nastavenia dĺžky štúdia. Cena je len orientačná.

Kontaktná osoba

Ing. Tatjana Karešová
+421 2/534 129 54
karesova@skcu.sk

Hodnotenie
Organizátor