Detail kurzu

Psychológia pre personalistov - NOVINKA

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Popis kurzu

 • Naučiť sa rozpoznať osobnostné črty pohovorovaného a predikovať jeho schopnosti
 • Naučiť sa rozpoznať rôzne typy osobností, ich silné a rozvojové stránky
 • Vedieť vyhodnotiť osobnosť kandidáta a jeho sociálne kompetencie
 • Prakticky si vyskúšať možnosť testovania osobnosti
 • Vedieť identifikovať zamestnancov, ktorí budú podávať žiadúci produktívny výkon
 • Vedieť identifikovať problematické osobnosti – prípadné problémy na pracovisku
 • Naučiť sa hodnotiť a vyberať vhodných zamestnancov

Obsah kurzu

Osobnostná typológia

 • Typológia osobnosti na základe temperamentu, osobnostný profil
 • Silné a slabé stránky osobnosti
 • Neverbalita kandidátov
 • Práca s psychometrickými dotazníkmi (podporné metódy)
 • MBTI – test osobnostných preferencií v pracovnom prostredí – administrácia, vyhodnotenie, interpretácia
 • Moderné testy v osobnostnom hodnotení a ich využitie v HR prostredí

Zložité, problematické a konfliktné osobnosti – ako ich spoznať

 • Problematické typy – narcistný typ, úzkostný typ, pedantský typ, agresívny typ, hraničný introvertný typ (neprístupný), hraničný extrovertný typ (histrion)

Vyhodnotenie rozhovoru

 • Nastavenie kritérií, hodnotiace hárky, proces hodnotenia – metódy hodnotenia
 • Vyhodnotenie kompetencií a psychologických predpokladov
 • Vyhodnotenie psychometrických testov a posúdenie osobnostného profilu kandidáta
 • Analýza CV a konfrontácia s realitou – práca s tendenciou prikrášľovať sa
 • Dôveryhodnosť výpovede a ako odhaliť nepravdivé vyjadrenia
 • Nevedecké metódy výberu/ hodnotenia

Akčný plán pre osobný rozvoj

Cieľová skupina

recruiteri z interných HR oddelení ako i recruiteri z personálnych agentúr, manažéri/vedúci, ktorí si vyberajú ľudí do vlastných tímov, všetci, ktorí prichádzajú do kontaktu s výberovými procesmi zamestnancov

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk

Hodnotenie
Organizátor