Detail kurzu

Rekvalifikačný kurz VIZÁŽISTIKA - od základov po profesionálne líčenie

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Popis kurzu

- ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY s individuálnym prístupom, skupinovou formou

- Učebné priestory sú chránené GERMICÍDNÝM ŽIARIČOM, ktorý dezinfikuje priestor (ničí vírusy, baktérie, roztoče...)

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z oblasti bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, ovláda skladbu kože, vie posúdiť aktuálny stav, kvalitu pokožky a typ pleti, ovláda techniky líčenia tváre, očí, úst a dekoltu, pozná zariadenia kozmetických a vizážistických salónov, kozmetické a vizážistické pomôcky, chemické a dekoratívne prípravky a ich aplikáciu.

V praktickej časti absolvent vzdelávacieho programu pri aktuálnom stave kvality pokožky a určenia typu pleti, má zručnosti vo vizážistických trikoch pri líčení a korekciách očí, úst, tváre, dekoltu a nosa, techniky nanášania líčidiel, má prehľad o pracovných pomôckach, kozmetických a dekoratívnych prípravkoch. Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania pleti, predaja a používania kozmetických a dekoratívnych prípravkov. Absolvent vzdelávacieho programu: VIZÁŽISTA – VIZÁŽISTKA so získanými zručnosťami, je spôsobilý uplatniť sa na trhu práce ako samostatný odborník so základnými zručnosťami líčenia v dekoratívnej kozmetike,

pre módne prehliadky, fotografovanie a rôzne súťaže.

EVIDOVANÍ NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

Aj v tomto roku pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce – (REPAS).

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak, aby spĺňal lehotu začiatku výučby od podania vyplnených tlačív na ÚP.

Výučba prebieha v dňoch: pondelok až štvrtok od 15,00 hod.

Obsah kurzu

Praktická výučba prebieha v priestoroch našej agentúry. Získané
osvedčenie oprávňuje pracovať ako kvalifikovaná osoba,taktiež spĺňa jeden z predpokladov pre získanie živnosti.

PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE na č.tel.: 02/44442205
0905/123858
Informácie o ďalších našich aktivitách-na našej stránke
www.amosk.sk
-------------------------------------------------------

V SKUPINOVEJ VÝUČBE, PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ (nie na splátky),PRED OTVORENÍM KURZU NA ÚČET,ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 380 € –5% (čiže za 360 €)

Nezamestnaní,matky na MD a študenti, majú zľavu –10%, ktorú môžu splácať.
----------------------------------------------

UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU VÝUČBY, NIE JE PODMIENKOU KURZ UKONČIŤ V TERMÍNE NA KTORÍ SA NASTÚPI,UMOŽŇUJEME VO VÝUČBE POKRAČOVAŤ AJ V ĎALŠOM TERMÍNE,NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

V poplatku za kurz je zahrnutý všetok materiál pre teoretickú aj praktickú výučbu, bez obmedzenia, nič sa počas výučby nedopláca, účastník výučby si nezabezpečuje žiadne pomôcky, potrebné k vyučovaniu, zabezpečuje ich agentúra.

V PRÍPADE ZÁUJMU, MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (len pre ženy), KTORÉ JE HNEĎ VEDĽA NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí majú záujem pracovať v tomto odbore ako
kvalifikované osoby, alebo si chcú otvoriť živnosť.
Kurz je vhodný aj pre telesne postihnutých záujemcov,
PRE ŽENY AJ MUŽOV – PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

Certifikát Osvedčenie je akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom,talianskom, francúzskom a španielskom jazyku Poznámka k cene

Možnosť platiť v 2-3 splátkach. Pri uhradení celej sumy naraz, pred otvorením výučby na číslo účtu, aleno najneskôr v prvý den nástupu na kurz, do pokladne, je zľava -5% z pôvodnej sumy. V poplatku je zahrnutý všetok materiál na teoretickú aj prak

Kontaktná osoba

p. Gališová
+421 905 123 858
amosk@amosk.sk

Hodnotenie
Organizátor