Detail kurzu

Skúšanie magnetickou metódou práškovou - stupeň 1 - MT

ATG Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Fyzikálne základy metódy, prístrojová technika a ďalšie zariadenia ku skúšaniu, princípy kapilárneho skúšania, mierky, normy, vykonanie meraní, príprava inštrukcie, vyhodnocovanie podľa noriem a predpisov, vypracovanie protokolu

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom kontrol (NDT, vstupná kontrola, výstupná kontrola), technická inšpekcia

Certifikát Po ukončení kurzu absolvent dostane potvrdenie o absolvovani školenia, ktoré je potrebné ku skúške v certifikačnom orgáne.

Kontaktná osoba

Ing. Martina Ježová, Barbora Ščasná
+421 32/658 10 64
atg@atg.sk

Hodnotenie
Organizátor