Detail kurzu

Koučing - základný manažérsky nástroj

Artcomm, s.r.o.

Popis kurzu

Absolventi spoznajú význam koučingu ako jedného z nástrojov riadenia. Spoznajú manažérske štýly riadenia a budú vedieť, ktorý je potrebné využívať pri vedení pracovníkov s rozličnou úrovňou schopností, zručností a vedomostí. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Obsah kurzu

Význam koučingu

 • Kedy a koho koučovať, čo je a čo nie je koučovanie
 • Čo môžeme správne vykonávaným koučingom dosiahnuť
 • Aké vlastnosti, schopnosti a predpoklady má mať dobrý kouč
 • Princípy koučovania
 • Ciele koučingu

Transakčná analýza

 • Pojem, význam
 • Testovanie účastníkov
 • Analýza osobnosti
 • Praktické cvičenia na určenie osobnosti

Štýly vedenia

 • Testovanie účastníkov
 • Riadenie
 • Koučovanie
 • Podpora
 • Delegovanie

Koučovanie

 • Ciele a podstata koučovania
 • Otázky pri koučovaní
 • Metóda koučovania podľa GROW

Cieľová skupina

Manažéri na všetkých stupňoch riadenia

Poznámka k cene

Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov

Kontaktná osoba

Mgr.Martin Migát
+421 948 670 075
migat@artcomm.sk

Hodnotenie
Organizátor