Detail kurzu

Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne oboznámia s požiadavkami noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, pochopia 8 zásad manžmentu kvality, prínosy integrovaného systému manažérstva, s legislatívou životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia, získajú praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia a vykonávania auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9001:2015
 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 14001:2015
 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 45001:2018
 • Vysvetlenie vzájomného vzťahu medzi nimi, spoločné požiadavky a špecifické
 • Základné princípy systému manažérstva kvality
 • Základné princípy systému manažérstva ochrany životného prostredia
 • Základné princípy systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zásady integrácie celého systému
 • Výklad integrovaných požiadaviek
 • Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Legislatíva životného prostredia
 • Základy metrológie
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonávania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a rola interného auditora
 • Schopnosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Certifikát certifikát interného audítora s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

Klienti DNV GL majú zľavu 10%.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať