Detail kurzu

Kurz Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015 - akreditovaný CQI IRCA

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Získanie spôsobilosti na vykonávanie interných auditov, podrobné oboznámenie sa s požiadavkami normy ISO 9001:2015, získanie praktických skúseností týkajúcich sa prípravy a vlastného vedenia auditu.

Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors – Medzinárodný register certifikovaných auditorov)

Obsah kurzu

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9000:2015 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
 • Stručný výklad požiadaviek ISO 9001:2015 a terminológie
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a rola interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Certifikát Certifikát interného audítora CQI IRCA s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

Na kurz platí zľava 10%.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať