Detail kurzu

Plánovanie kvality podľa APQP/VDA 4.3

TQM Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Plánovanie kvality je dôležitou súčasťou fungujúceho systému manažérstva kvality. Pre zabezpečenie bezproblémovej sériovej výroby je vhodné zaoberať sa kvalitou už vo fáze plánovania. V automobilovom priemysle a u dodávateľov pre automobilový priemysel sú už tieto štandardy dobre zapracované. Aj v iných oblastiach je možné aplikovať výhody preventívneho plánovania kvality. Naučíte sa efektívne využívať metódy plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopný komplexne a efektívne plánovať procesy výroby. Naučíte sa systematizácii. Účastníci budú oboznámení s príručkou APQP (pokročilé plánovanie kvality výrobku) od AIAG s VDA 4.3 „Zabezpečenie kvality pred spustením sériovej výroby“.

Obsah kurzu

Základné pojmy, ciele a úlohy Požiadavky predpisov ISO/TS 16949:2009, QS 9000, VDA 6.1 Vývoj produktu Význam a výhody plánovania kvality Nástroje kvality pre jednotlivé etapy Projektový manažment Používané formuláre a záznamy (Kontrolné listy, správy.......) Modely plánovania kvality Spoločné spracovanie ukážkových prípadov Prehĺbenie poznatkov na základe workshopov Tipy/výmena skúseností

Trvanie: 2 dni

Predpoklady: Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Rozsah: Rozsiahle školiace materiály Skúsený školiteľ Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami Obed a jedlo počas prestávok Potvrdenie o účasti Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cieľová skupina

Zodpovední vedúci a pracovníci, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality.

Poznámka k cene

Pri registrácii viac účastníkov z jednej firmy poskytujeme 10 % zľavu z ceny druhého účastníka. Pre on-line rezervácie je poskytnutá zľava vo výške 3%.

Hodnotenie
Organizátor