Detail kurzu

Práca s PC - pre samoplatcov aj pre evidovaných na ÚP /zadarmo cez KOMPAS+ informujte sa !!! /

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť vedomosti a praktické zručnosti na obsluhu a prácu s počítačom.

Absolventi kurzu získajú potrebné vedomosti a praktické zručnosti. Na trhu práce budú mať absolventi kurzu široké uplatnenie v celej škále administratívnych, ekonomických a personálnych činností vo výrobnej i nevýrobnej sfére. Prostredníctvom Informačných technológií budú schopní participovať na správe vecí verejných, budú schopní ovládať nové formy práce, spolupracovať a komunikovať vo všetkých oblastiach ekonomiky a života spoločnosti a získavať pracovné príležitostí aj mimo územia SR

Obsah kurzu

Základné pojmy v oblasti výpočtovej techniky Práca s programom a dokumentmi /Word/ Práca s programom MS Excel Základné funkcie a práca v programe MS PowerPoint Práca s Internetom a mailovou poštou

Základné pojmy v oblasti výpočtovej techniky Práca s programami Word / Excel / PowerPoint Práca s Internetom a mailovou poštou

Cieľová skupina

všetci záujemcovia o zvýšenie počítačovej gramotnosti ;

Záujemcovia, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, môžu využiť projekt KOMPAS+ a bezplatne absolvovať kurz. Neviete ako nato ? …volajte 0910 114 330.

kurz otvárame s minimálnym počtom 6 účastníkov

Certifikát potvrdenie o absolvovaní Poznámka k cene

120 vyučovacích hodín

Kontaktná osoba

Helena Bačiaková
+421 910 114 330
avmt@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor