Detail kurzu

Prípravný motivačno-asertívny kurz na prijímací pohovor

Kpromotion SK, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je osvojiť si komunikačno-asertívne techniky.

Obsah kurzu

Ponúkame skupinové aj individuálne školenia, na ktorých sa zameriavame na pomoc pri hľadaní zamestnania. Koordinujeme klientov od úplného začiatku, tj. pomáhame pri hľadaní práce a tvorbe profesijného životopisu. Na tréningu sa sústredíme nielen na konkrétnu prípravu na pracovný pohovor, ale aj na posilnenie sebavedomia a identifikáciu silných stránok, ktoré vám zabezpečia uplatnenie na trhu práce.

Cieľová skupina

Našim klientom sa samozrejme môže stať každý, kto sa uchádza o pracu. Špeciálne:

  • dlhodobo nezamestnaný človek
  • nezamestnaný v pokročilom veku
  • absolvent začínajúci na trhu práce
  • rodič po rodičovskej dovolenke

Kontaktná osoba

Mgr.Katarína Moravcová
+421 907 372 921
info@najstpracu.sk

Hodnotenie
Organizátor