Kpromotion SK, s.r.o.

Kpromotion je tréningovo-školiaca agentúra, ktorá sa zameriava na prípravu klientov uchádzajúcich sa o prácu. Ponúkame skupinové aj individuálne školenia, na ktorých sa zameriavame na pomoc pri hľadaní zamestnania. Kurzy sa špecializujú aj na komunikačno-asertívne cvičenia. Koordinujeme klientov od úplného začiatku, tj. pomáhame pri hľadaní práce a tvorbe profesijného životopisu. Na tréningu sa sústredíme nielen na konkrétnu prípravu na pracovný pohovor, ale aj na posilnenie sebavedomia a identifikáciu silných stránok, ktoré zabezpečia uplatnenie na trhu práce.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín