Detail kurzu

Manikér - manikérka - 284 hod. Bonus ku kurzu Kombinovaná a Makro prístrojová manikúra - zdarma

Pro scholaris

Popis kurzu

 • akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pozostáva s troch modulov:

Modul 1 – Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 hod. Modul 2 – Nechtová modelácia UV gélom – 82 hod. Modul 3 – Nechtová modelácia akrylom – 82 hod.

 • jednotlivé moduly je možné absolvovať nezávisle od seba, po ukončení ktorých získate osvedčenie o absolvovaní konkrétneho modulu vzdelávacieho programu Manikér – manikérka s celoštátnou pôsobnosťou. Pre získanie úplnej kvalifikácie a pre otvorenie živnosti v oblasti manikérskych služieb je potrebné absolvovanie všetkých troch modulov
 • Počas praxe: Začiatok praxe začína skúšaním si prebraného učiva vzájomne t.j. sami na sebe. Následne podľa pokynov lektoriek si každý účastník zabezpečí svojich modelov samostatne.

  Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

  Na základe tohto osvedčenia môže absolvent požiadať o vykonanie Skúšky odbornej spôsobilosti na živnostenskom úrade potrebnej k založeniu živnosti. Živnostenská skúška nie je súčasťou kurzu.

Obsah kurzu

Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty:

 • Základné pojmy manikúry
 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Ochorenia kĺbov ruky
 • Manikérske nástroje a pomôcky, manipulácia s nástrojmi, prípravky
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Postup v prípade poranenia v manikúre
 • Pracovné postupy v manikúre
 • Technologický postup pri depilácií a epilácií
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci

Nechtová modelácia UV gélom:

 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Manikúra pred nanášaním gélu, úprava nechtov
 • Gélová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ošetrenie nechtov a okolia nechtov po modelovaní gélových nechtov
 • Doplňovanie a oprava gélových nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci
 • Pomôcky pri manikúre, pomôcky pri modelovaní nechtov, dezinfekcia nástrojov, prípravky

Nechtová modelácia akrylom:

 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Pomôcky pri manikúre, pomôcky pri modelovaní nechtov, dezinfekcia nástrojov, prípravky
 • Manikúra pred nanášaním akrylu, úprava nechtov
 • Akrylová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ošetrenie nechtov a okolia nechtov po modelovaní akrylových nechtov
 • Doplňovanie a oprava akrylových nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci
 • ukončenie kurzu – písomná a praktická časť záverečnej skúšky
 • získanie osvedčenia s celoštátnou pôsobnosťou

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon manikérskych služieb.

 • podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie
Poznámka k cene

Cena pre samoplatcov. V cene je zahrnutý materiál, ktorý je potrebný k praktickej časti kurzu

Kontaktná osoba

Ing. Jana Gežová
+421 910 592 969
projekty@soaza.sk

Hodnotenie
Organizátor