Detail kurzu

Zdaňovanie zelenej elektriny

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Cieľom tohto školenia, je oboznámiť výrobcov elektriny s ich povinnosťami voči správcovi dane – colnému úradu; o ich registračnej povinnosti; povinnosti zdaňovať vyrobenú elektrinu; povinnosti podávať daňové priznanie a platiť spotrebnú daň z elektriny; povinnosti viesť evidenciu atď.

Obsah kurzu

Dôvody registrácie, registrácia na colnom úrade, správca dane, žiadosť o registráciu,

Daňová povinnosť, základ dane a výpočet dane, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane, vyplnenie daňového priznania, dodatočné daňové priznanie,

- Povinnosti platiteľa dane, vedenie evidencie,

- Elektronická komunikácia

- Diskusia

Cieľová skupina

Školenie je prioritne určené pre subjekty, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení, ktorého výkon je väčší ako 10 kW ako aj tie ktoré vyrábajú elektrinu len pre vlastnú spotrebu – tzv. lokálne zdroje. Prípadne pre iné osoby, ktoré táto téma zaujíma.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor