Detail kurzu

NEMČINA v stavebníctve - skupinová výučba - 20 hodín

FEST DOBRÁ ŠKOLA, s.r.o.

Popis kurzu

 • Výučba prebieha online prostredníctvom aplikácie Zoom/Skype/Teams.
 • Počet účastníkov v skupine max. 5 osôb.
 • Dôraz je kladený na zvládnutie všetkých jazykových kompetencií (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie).
 • Študenti sú motivovaní k intenzívnejšej komunikácii prácou v skupinách, čím sa hodina  stáva vysoko interaktívna.
 • Študenti sú vedení k osvojovaniu si slovnej zásoby z obrázkov alebo iných materiálov.
 • Počas výučby si študent osvojí gramatické javy a pravidlá bez zbytočného teoretického memorovania.
 • Lektor kladie počas kurzu dôraz na riadenú konverzáciu.

Obsah kurzu

 • kurz je zameraný na remeselnícke práce v oblasti stavebníctva v nemecky hovoriacich krajinách,
 • dôraz je kladený ja odbornú slovnú zásobu a najpoužívanejšiu terminológiu,
 • výučba je rozdelená do štyroch modulov: 
 1. Organizácia na stavenisku
 2. Hrubá stavba: Od základov až po strechu
 3. Od hrubej stavby až po prestavbu interiéru
 4. Prestavba interiéru


Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať