Detail kurzu

2 - dňové školenie v Spa Aphrodite: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2023 - Ing. Vladimír Ozimý

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Najnavštevovanejšie zážitkové školenie má nové miesto konania. Kde? Tešiť sa môžete na pobyt s wellnessom vo vychýrených kúpeľoch Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. Pridajte sa k nám a diskutujte celé dva dni s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým o najpálčivejších témach z oblasti DPH, DzP a účtovníctva. Nevynecháme tému predaja a prenájmu nehnuteľností, registračné povinnosti, pravidlá fakturácie, chyby a opravy v účtovníctve, pohľadávky, zmeny v oblasti stravného a náhrad, ani očakávané zmeny v oblasti obchodovania s virtuálnou menou a cennými papiermi u FO od 1. 1. 2024. Po odbornej časti vám odporúčame požičať si bicykle, vyberte sa na vychádzku v Rajeckej doline, okúste okolité reštaurácie alebo posilnite imunitu v kúpeľoch.

Obsah kurzu

Popis

489_300_300   274_300_300   270_300_300   260_300_300_1

 

265_300_300   503_300_300   508_300_300   262_300_300


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

 


Program

1. deň (2. 10. 2023)

Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy DPH a DzP od 1. 1. 2023

 • Predaj stavby a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku (doba od prvej kolaudácie, rozlišovanie stavieb na bývanie) a vplyv na DPH
 • Predaj nehnuteľnosti a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
 • Vyvolané investície a vplyv na základ dane a odpočet DPH (bezplatné odovzdanie)
 • Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane a DPH (prenájom s DPH alebo bez DPH?)
 • Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu, vplyv na základ dane a DPH pri skončení nájmu
 • Nájmy a ubytovacie služby z pohľadu DPH, dane z príjmov a cestovných náhrad

Používanie majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie v roku 2023

 • Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa, právo na odpočítanie dane a pomerné odpočítanie dane pri používaní majetku aj na iný účel ako podnikanie
 • Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH a pohľad na tento spôsob výdavkov zavedením § 5 ods. 7 písm. o) ZDP
 • Povinnosti viažuce sa k úprave odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach a hnuteľnom investičnom majetku (napr. autá)

Poukazy na predaj služieb a tovaru od 1. 10. 2019, princípy DPH, DzP a ERP (zľavomaty, Ticketportal atď.)

 • Platby v hotovosti od 1. 7. 2023
 • Ako vylepšiť vlastné imanie firmy bez vplyvu na základ dane
 • Záväzky z pohľadu dane z príjmov a DPH – neplatenie záväzku, odpis záväzku, premlčanie záväzku, prevzatie záväzku
 • Zmeny v oblasti CFC spoločnosti od 1. 8. 2023

 

2. deň (3. 10. 2023)

Registračné povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • Registrácia na daň z príjmov vrátane zrušenia(od 1. 1. 2023)
 • Registrácia na daň z pridanej hodnoty vrátane zrušenia (zmeny od 1. 1. 2023)
 • Sankcie a pokuty
 • Elektronická komunikácia 

Pohľadávky z pohľadu daní a účtovníctva

 • Opravné položky k pohľadávkam
 • Odpis pohľadávky
 • Postúpenie pohľadávok
 • Dobropisy a ťarchopisy, vplyv na základ dane a DPH
 • Nevymožiteľná pohľadávka

Luxusné osobné motorové vozidlá používané subjektom, princípy DPH a dane z príjmov

 • Odpisovanie v majetku daňovníka
 • Prenajaté na operatívny lízing
 • Používané na prenájom

Zistenie chýb a vysporiadanie z pohľadu DPH a dani z príjmov a účtovníctva (dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia), možné riziká a pokuty

Pravidlá fakturácie a chyby pri nej. Ako sa vysporiadať u vyhotoviteľa a ako u príjemcu.

Zmeny v oblasti stravného a náhrad za používanie MV v roku 2023 a vplyv na stravovanie zamestnancov

Zmeny v oblasti obchodovania s virtuálnou menou a cennými papiermi u FO od 1. 1. 2024


Harmonogram

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 12.00 prednáška
12.00 – 13.00 obedňajšia prestávka
13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Kúpou vstupenky získate:
 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • 2 x Obed, večeru a ďalšie občerstvenie počas školenia

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovaniektoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu.

 

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese spa@spa.sk alebo na tel.č.: 00421 41 549 42 56.

 

Cena jednolôžkovej izby Comfort  za noc

153,00 €/osoba

Cena dvojlôžkovej izby Comfort za noc

201,60 €/pri obsadení 2 osobami

Cena dvojlôžkovej izby Deluxe za noc

228,30 €/pri obsadení 2 osobami

 

Ubytovaní hostia majú nárok na:

 • Raňajky a večeru
 • Wellness 
 • Ubytovanie od 14:00 hod.
 • Skončenie ubytovania do 11:00 hod.

 

Dôležité upozornenie:

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi školenia spoločnosti Poradca podnikateľa.
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Profil lektoraOzimý.pngIng. Vladimír Ozimý

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma  . . .

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor