Detail kurzu

ONLINE - Cookies a ochrana osobných údajov v digitálnom priestore – využitie a právny rámec

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na problematiku ukladania a získavania prístupu k cookies. Cieľom je priblížiť účastníkom problematiku cookies vo všeobecnosti, ozrejmiť legislatívny rámec v podmienkach Slovenskej republiky a Európskej únie a poukázať na právne riziká nesprávneho nastavenia cookies. 

Obsah kurzu

Na seminári sa dozviete:

- čo sú to cookies ? 

- prečo sú cookies dôležité?

- aktuálna legislatíva súvisiaca s cookies 

- riziká pri nesprávnom ukladaní cookies

- rozhodnutia o porušení právnych predpisov súvisiacich s cookies v rámci SR a EÚ.

Cieľová skupina

Seminár je vhodný pre prevádzkovateľov webových stránok, e-shopov, blogov či online marketérov. Rovnako je vhodný pre ľudí pracujúcich s problematikou ochrany osobných údajov v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Po absolvovaní semináru účastník nadobudne komplexný prehľad o problematike cookies a právnej regulácií cookies. 

 

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor