Detail kurzu

Popis kurzu

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom kompletný prístup k rozvoju schopností tímového lídra. Kurz je zameraný na rozvoj zručností a schopností potrebných na vedenie úspešného tímu. Zároveň zahŕňa identifikáciu slabín tímového lídra a ich odstránenie. Výsledkom kurzu je zabezpečenie plnenia cieľov firmy prostredníctvom rozvoja schopností tímového lídra a vytvorenie silnejšieho, efektívnejšieho a produktívnejšieho tímu.

Obsah kurzu


Modul 1 – Ako vybudovať tím
 • vytváranie a výber tímu
 • princípy tímovej práce a umenie pracovať v tíme
 • jednotlivé role v tíme a zavádzanie tímovej práce
Modul 2 – Správnou komunikáciou viesť podriadených  
 • najčastejšie chyby v komunikácií
 • komunikácia s vyššími a nižšími úrovňami riadenia
Modul 3 – Zvládať riadenie a delegovanie  
 • aký mám štýl vedenia
 • zadávanie úloh podriadeným
 • delegovanie, chyby pri delegovaní
 • ako povedať „ nie“
Modul 4 – Prečítať typológiu podriadeného a správne motivovať 
 • význam motivácie podriadených
 • metódy a nástroje motivácie hodnotenia
 • typológia podriadených, techniky zvládania rôznych typov osobnosť
Modul 5 – Vyriešiť konfliktné situácie v tíme  
 • predchádzanie konfliktom,
 • príznaky konfliktu,
 • riešenie konfliktných situácií – 2 stupňová metóda
Modul 6 – Hodnotiť a dávať spätnú väzbu
 • hodnotenie podriadeného – metodika, postup,
 • dávanie spätnej väzby – metódy STAR, STAR-AR, HAMBURGER
Modul 7 – Vedieť rozhodovať
 • ako správne rozhodovať,
 • metódy rozhodovania -ABCD, 4 otázky, Brainstorming, Brainwriting …

Cieľová skupina

 • Manažéri
 • Strední a vrcholoví manažéri, vedúci tímov , majitelia spoločnosti
 • Tím lídri, majstri, riadiaci pracovníci.
Certifikát Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní Poznámka k cene

Materiály a sprievodné služby: interaktívna práca s lektorom, coffee break, študijný materiál, testy, písacie potreby, parkovanie

Hodnotenie
Organizátor