Detail kurzu

Vyjednávacie zručnosti pre nákupcov a obchodníkov

TeleDom – Vzdelávacie centrum (Novitech Partner s.r.o.)

Popis kurzu

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je rozvoj predajných zručností. Účastníci sa budú učiť aktívne počúvať, klásť otázky a parafrázovať pri predaji, aby lepšie rozumeli potrebám zákazníka. Tiež sa naučia identifikovať rôzne typy klientov a zvoliť vhodný postup na ich ovplyvňovanie. Budú mať prehľad o výsledkoch rôznych postupov pri ovplyvňovaní klientov. Školenie tiež rozvíja sociálne zručnosti potrebné pri styku s klientmi.

Obsah kurzu


Modul 1 – Ako zlepšiť prípravu na vyjednávanie
 • získavanie informácií a segmentácia zákazníkov
 • príprava pred vyjednávaním a ako získať pozitívny prístup
 • stanovovanie cieľov (BATNA, metóda O-P-M)
 • stratégia vyjednávania (WIN-WIN, WIN-LOST, LOST-LOST)
 • príprava argumentov, otázok a zvládanie námietok
 • protokol, taktika, príprava podmienok na vyjednávanie
Modul 2 – Správnou komunikáciou získať výhody
 • dešifrovanie signálov počas vyjednávania
 • verbálna, vokálna a neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, „4 uši“
 • NLP – presvedčovacie vzorce
Modul 3 – Ako zvládať manipuláciu pri predaji a nákupe  
 • výber taktík vo vyjednávaní
 • manipulatívne techniky ( popis, výhody, nevýhody, použitie )
 • ako predať svoje myšlienky
 • ako lepšie zaujať a získať ľudí na svoju stranu
 • ako lepšie improvizovať v nečakaných situáciách
 • ako vedieť dávať podporujúcu spätnú väzbu iným ľuďom
Modul 4 – Prečítať typológiu protihráča a využiť ju vo svoj prospech 
 • problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy)
 • pozičný, kompromisný, principiálny, ústupový, indiferentný vyjednávač
Modul 5 – Vyriešiť konfliktné situácie počas vyjednávania
 • zásady riešenia konfliktov
 • ako predchádzať konfliktom
 • dvojstupňová metóda riešenia konfliktu
Modul 6 – Správne rokovať o cene
 • zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní
 • analýza cenového rozhovoru
 • informácie 2+1+1

Cieľová skupina

 • Obchodníci
 • Nákupcovia
 • Vedúci pracovníci oddelení
 • Poradca (finančný , nefinančný)
 • Pracovníci zodpovední za zlepšovanie a zvyšovanie efektivity procesov
Certifikát Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní Poznámka k cene

Materiály a sprievodné služby: interaktívna práca s lektorom, coffee break, študijný materiál, testy, písacie potreby, parkovanie

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať