Detail kurzu

2 - dňový webinár: Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých - Ing. Martina Švaňová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Potrebujete sa naučiť vykonávať základné činnosti v personálnej agende? Potom si nenechajte ujsť 2-dňový webinár s vyhľadávanou lektorkou Ing. Martinou Švaňovou. Z pohodlia domova či kancelárie získate nevyhnutný prehľad o legislatíve a osvojíte si taktiež praktické postupy, ktoré vám uľahčia zvládať jednotlivé povinnosti. Počas 2 dní sa budeme detailne zaoberať náborom zamestnancov a uzatvorením pracovného pomeru, monitorovaním zamestnancov, osobným spisom zamestnanca, pracovným časom, skončením pracovného pomeru, ako aj riešením disciplinárnych sporov. Po celý čas môžete navyše neobmedzene využívať chatové poradenstvo a pýtať sa na nejasnosti.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona

 • Ponuka zamestnania
 • Nábor a výber zamestnanca
 • Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch
 • Najčastejšie chyby v predzmluvných vzťahoch
 • Zdravotná spôsobilosť na prácu

Vznik pracovného pomeru a spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce

 • Účastníci pracovno-právnych vzťahov
 • Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
 • Pracovná zmluva – základné náležitosti
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – základné náležitosti

Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov

 • Monitorovanie zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
 • Zákaz diskriminácie na pracovisku

Osobný spis zamestnanca

 • Vedenie personálnej evidencie zamestnanca z pohľadu príslušných zákonov
 • (Zákonníka práce, zákona o archívoch, zákona o ochrane osobných údajov a GDPR)
 • Obsah osobného spisu
 • Lehoty uloženia personálnej dokumentácie

Pracovný čas a doba odpočinku

 • Rozvrhnutie pracovného času
 • Práca nadčas, nočná práca
 • Prestávky v práci
 • Nepretržitý odpočinok
 • Evidencia pracovného času

Disciplinárne spory

 • Riešenie disciplinárnych sporov
 • Disciplinárna zodpovednosť a sankcie za porušenie pracovnej disciplíny

Zánik pracovného pomeru

 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce
 • Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
 • Povinnosti zamestnávateľa pri odchode zamestnanca

Sankcie pre zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri nedodržiavaní predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy vyplývajúce z kontroly inšpekcie práce

 • Inšpekcia práce – definícia
 • Priebeh inšpekcie práce
 • Aké dokumenty musí mať zamestnávateľ pripravené pre prípad kontroly
 • Výsledok inšpekcie práce
 • Sankcie – pokuty pre zamestnávateľa a jeho zamestnancov

Diskusia a odpovede na otázky.


Harmonogram

09:00 – 15:00 prednáška spojená s diskusiou


PROFIL LEKTORA

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Cieľová skupina

Pre všetkých ktorých táto téma zaujíma . . . 

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor