Detail kurzu

Doplnkový vzdelávací kurz - Ošetrenie zarastajúcich nechtov – Špona PODOFIX, cez ÚP ZADARMO

Krása a zdravie - Renáta Straňáková

Popis kurzu

• Po absolvovaní akreditačného rekvalifikačného kurzu si môžete u nás spraviť aj ďalšie doplnkové vzdelávacie kurzy
• Teoretická aj praktická výučba prebieha v kozmetickom salóne so zameraním na pedikúru
• Vzdelávací kurz prebieha počas celého roka, v malých skupinkách alebo jednotlivo
• Kurz je jednodňový a prebieha aj cez víkend, podľa dohody termín konania na požiadanie podľa dopytu
• Ťažisko kurzu je v praktickej časti, kde by sa mali zvládnuť všetky úkony potrebné pre výkon pedikúry
• Všetky pracovné pomôcky dostanete k dispozícii na kurze, zo sebou si prinesiete pohodlné biele oblečenie na prezlečenie a prezuvky
• Po absolvovaní kurz získate certifikát

Obsah kurzu

Teoretická a praktická časť:

 anatómia nechtu a okolia
• možnosti úprav a ošetrenia zarastených nechtov
 tamponáda
 odstránenie poškodených nechtov a tvrdej hyperkeratózy z valov
 pracovný postup a aplikácia špony
 vhodné prípravky a materiál
 poučenie klienta a prevencia
 zásady hygieny a bezpečnosti pri práci pedikéra

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre pedikérky, ktoré si chcú rozšíriť svoje vedomosti a zvýšiť kvalifikáciu o špeciálne ošetrovanie nechtov aktívnymi nalepovacími šponami.
Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu - Ošetrenie zarastajúcich nechtov – Špona PODOFIX
Hodnotenie
Organizátor