Detail kurzu

Kurz odborných znalostí o vozidlách (technik STK, PEK a iné)

SeTeS tech, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz odborných znalostí o vozidlách je určený na získanie odbornej spôsobilosti kontrolných technikov technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a pracovníkov montáže plynových zariadení. Kurz je taktiež určený ako forma zvyšovania odbornosti alebo ako súčasť celoživotného vzdelávania pre pracovníkov v autoopravárenstve, predaji vozidiel, predaji náhradných dielov alebo v automobilovom priemysle.

Obsah kurzu

Kurz umožňuje získať odborné vedomosti o vozidlách v oblastiach:

-       konštrukcia vozidiel,

-       spaľovacie motory a alternatívne pohony,

-       vlastnosti vozidiel,

-       dynamika a dynamika vozidiel,

-       elektrika, elektronika a elektronické systémy vozidiel,

-       materiály a ich spracovanie,

-       počítačové aplikácie.

Rozsah kurzu je 90 hodín.

Cieľová skupina

Fyzické osoby pripravujúce sa na skúšku z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z., na získanie kvalifikácie umožňujúcej získať odbornú spôsobilosť

- kontrolného technika technickej kontroly, 

kontrolného technika emisnej kontroly, 

- kontrolného technika kontroly originality, 

- pracovníka montáže plynových zariadení.

Pracovníci v autoopravárenstve, predaji vozidiel, predaji náhradných dielov alebo v automobilovom priemysle.

Odborná verejnosť v sektore dopravy, opráv vozidiel a pod.

Certifikát Každý absolvent obdrží certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté učebné texty

Hodnotenie
Organizátor