Detail kurzu

Školenie obsluhy stavebných strojov (strojnícky kurz)

Turček, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie obsluhy stavebných  strojov je určené osobám, ktoré chcú získať odbornú spôsobilosť na obsluhu nasledovných zariadení:

  • stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec)
  • stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí( betonárka)
  • ostatné stroje a zariadenia( špeciálny motorový snehový stroj, kompresor)

Obsah kurzu

Ponúkame Vám:
  • získanie preukazu na obsluhu stavebných strojov všetkých druhov
  • rozšírenie preukazu o ďalšie druhy stavebných strojov a zariadení
  • opakované školenie (1 x za 12 mesiacov)
  • aktualizačnú odbornú prípravu (podľa zákona č. 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť potvrdená od lekára (nie staršia ako 6 mesiacov)

Školenia vykonávajú naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v tejto oblasti viac ako 10-ročnú prax.

Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu stavebných strojov a zariadení, ktorý je platný v celej EU.V prípade záujmu o kurz alebo ak máte ku kurzu nejaké otázky, tak nás neváhajte kontaktovať.

Cieľová skupina

Budúci strojníci stavebných strojov
Certifikát Vydaný preukaz na obsluhu stavebných strojov a zariadení je platný v celej EU
Hodnotenie
Organizátor