Detail kurzu

BRATISLAVA - Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Na školení si pomocou dotazníka určíte svoj typ iniciatívy pri vedení ľudí a tiež k akým typom iniciatívy patria Vaši zamestnanci. To Vám pomôže zvoliť správne nástroje pri zvyšovaní výkonov a podpore zlepšovateľského hnutia.

Obsah kurzu

Súčasná situácia vo firmách je charakteristická stále častejšími zmenami, na ktoré je treba primerane reagovať. Reakcia na zmeny zahŕňa aj vlastnú iniciáciu zmien – zlepšovateľské hnutie.

Zamestnancov môžeme rozdeliť na 5 skupín podľa iniciatívy a podľa toho, ako sa zaujímajú o dianie v tíme i vo firme. Každý typ zamestnanca si vyžaduje svoj zvláštny spôsob vedenia, aby podával maximálny výkon a prejavoval maximálnu iniciatívu. Pri použití nevhodných spôsobov vedenia klesá výkon i iniciatíva zamestnancov.

Témy školenia:
– Stratégie dosahovania úspechu
– Manažér a iniciatíva ľudí
– Manažérsky prístup k ľuďom
– Spätná väzba pre rozvoj iniciatívy
– Cena za rozvoj iniciatívy

 

 

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:

 

– Na tomto školení som pochopila, prečo sa niektoré moje zamestnankyne správajú tak ako sa správajú. A tiež že metóda cukru a biča je pre nich ten najefektívejší spôsob riadenia, a že sa to dá urobiť elegantným spôsobom.
Andrea, zástupkyňa riaditeľa Domova sociálnych služieb

- Veľmi oceňujem grafické znázornenie typov ľudí podľa iniciatívy. Zaradila som si svojich ľudí a teraz už viem, ako s nimi ďalej pracovať. Prínosné bolo aj zdieľanie skúsenosti od iných účastníkov školenia.
Martina, riaditeľka odboru, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

- Najviac ma oslovilo uvedomenie si, že moje vedenie ľudí nemusí byť taktné, ale malo by byť účinné. Niekedy sa moja taktnosť stáva prekážkou mojej účinnosti. Tiež ma oslovilo poznanie, že iniciatíva ľudí nesúvisí s ich inteligenciou.
Erika, obchodná riaditeľka nadnárodnej spoločnosti

Cieľová skupina

všetci, ktorí majú o problematiku záujem
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor