Detail kurzu

Prezentačné zručností a verejný prejav

TeleDom – Vzdelávacie centrum (Novitech Partner s.r.o.)

Popis kurzu

Cieľ kurzu
Naším cieľom je pomôcť účastníkom odblokovať stres a zvládnuť konfliktné situácie, aby sa mohli vyjadriť s presvedčením a presnosťou.
Účastníci sa naučia základné princípy verejného prejavu, ako sú napríklad správne dýchanie, gestikulácia a reč tela. Okrem toho sa budú učiť, ako riešiť stres pri prezentácii a ako zvládnuť konfliktné situácie s pozitívnym a profesionálnym prístupom. 
Celý tréning je zostavený tak, aby bol zábavný a interaktívny, čo umožňuje účastníkom praktizovať naučené zručnosti a prejsť si rôzne situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prezentácie. Výsledkom tohto tréningu bude, že účastník bude mať väčšie sebavedomie pri verejnom prejave a bude schopný prezentovať s presvedčením a profesionalitou. Taktiež bude schopný riešiť stresové situácie a odstrániť nevhodné zlozvyky pri vystupovaní.

Rozsah kurzu: 1 deň (8 hodín)

Materiály a sprievodné služby

 • Interaktívna práca s lektorom
 • Coffee break
 • Študijný materiál, testy, písacie potreby
 • Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní
 • Parkovanie

Cena kurzu s DPH

 • mála skupina (5 - 7 osôb) - 149,50€
 • veľká skupina (8 - 12 osôb) - 139,50€

Obsah kurzu

Modul 1 – Typy prezentácií a ich základná štruktúra
 • „bomba“ , úvod, jadro, záver
 • informatívna, prisviedčacia prezentácia

Modul 2 – Najčastejšie zlozvyky pri verejnom prejave a ako sa ich vyvarovať

 • výklad, tipy a triky pre účastníkov
 • pomôcky – spôsoby ako skryť nervozitu, resp. odpútať pozornosť
 • čo urobiť ak sa prezentácia uberá nesprávnym smerom

Modul 3 – Osobné vystupovanie pri verejnom prejave

 • Využívanie verbálnej, neverbálnej a vokálnej komunikácie
 • NLP – presvedčovacie vzorce
 • tipy pre optimalizáciu osobného prejavu
 • práca s časom , nácvik „ 3 minútovej prezentácie“, „ DUOSTRUKTURA“
 • osobná analýza každého účastníka na základe videozáznamu

Modul 4 – Typológia účastníkov a práca s publikom

 • rozoznávanie záujmu publika podľa neverbálnych prejavov
 • techniky na vyvolanie záujmu – ako zapájať publikum
 • zodpovedanie otázok publika

Modul 5 – Ako vyriešiť konfliktné situácie počas verejného prejavu a zvládať stres

 • metódy riešenia konfliktných situácií
 • stratégie zvládania trémy
 • relaxačné cvičenia
 • zvládanie negatívnych prejavov v publiku
 • rozbor a čítanie neverbálnych prejavov v kritických situáciách

Cieľová skupina

 • Manažéri a lídri
 • Školitelia
 • Ľudia v predaji
 • Politici
Certifikát Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní Poznámka k cene

Interaktívna práca s lektorom, coffee break, študijný materiál, testy, písacie potreby, parkovanie

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať