Detail kurzu

Webinár: Pravidlá účtovných dokladov vo verejnej správe v roku 2023 - PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ste subjektom verejnej správy a neviete, či musí obsahovať účtovný doklad podpis a dátum účtovníka, prípadne pečiatku od dodávateľa? Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov? Ako správne uvádzať číslovanie dokladov? Ani vy nepoznáte odpoveď? Zorientovať sa v náležitostiach účtovných dokladov, v ich elektronickej podobe či v spôsobe ich podpisovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vám na webinári pomôže finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA.

Obsah kurzu

Webinár obsahuje niekoľko ukážok z aplikačnej praxe verejnej správy. Lektor vám pomocou nich bližšie objasní zákonný proces, ako aj svoje skúsenosti z vlastnej kontrolnej praxe.

 

Lektor informuje o najčastejších chybách v účtovných dokladoch a poradí, ako ich opraviť.

 

Pre účastníkov bude vyhradený priestor na konzultovanie vlastných otázok a problémov s lektorom.

 

 

Dozviete sa:

 

·       Musí obsahovať účtovný doklad aj podpis a dátum účtovníka?

·       Musí mať faktúra od dodávateľa povinne aj pečiatku?

·       Ako správne uvádzať číslovanie dokladov?

·       Môžeme prijímať aj elektronické faktúry alebo iba žiadať písomne zaslané?

·       Čo musí mať účtovný doklad povinne uvedený?

·       Aké sú časté zistenia kontrolórov?

·       Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov?

 


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Formálne a obsahové náležitosti účtovných dokladov
  • Forma účtovných dokladov
  • Elektronická podoba účtovných dokladov
  • Podpisovanie účtovných dokladov
  • Najčastejšie chyby zistené pri preverovaní účtovných dokladov počas kontrol
  • Podstatné náležitosti v praxi
  • Priestor na vaše otázky


Harmonogram

09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou 

Cieľová skupina

Cieľová skupina:

 

Zamestnanci verejnej správy a štátnej správy (ekonómovia, účtovníci, finančníci, zamestnanci finančných oddelení a úsekov), poisťovní, obecné úrady, mestské úrady, školy a zariadenia, príspevkové a rozpočtové organizácie v samospráve a v štátnej správe a hlavní kontrolóri obcí, miest a vyšších územných celkov

 

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor