Detail kurzu

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – posledné schválené a pripravované zmeny

SEO s.r.o.

Popis kurzu

Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - prijaté a pripravované zmeny

Obsah kurzu

Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - prijaté a pripravované zmeny- Základné ustanovenia – zmeny- Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – prehľad a posledné úpravy- Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad najdôležitejších zmien – osobitné výrobky z plastov- Osobitné prúdy odpadov – úprava ustanovení nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií- Komunálny odpad – zmeny a úpravy povinností- Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti, registrácie - zmeny- Informačný systém odpadového hospodárstva – nové úpravy a aktuálny stav- Správne delikty – prehľad- Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok a nové- Prehľad ďalších zmien právnych predpisov v odpadovom hospodárstve- DISKUSIA
Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na celkovú organizáciu, metodický materiál spracovaný lektorom.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať