Detail kurzu

Pracovný pomer (uzatváranie a ukončovanie) a aktuality v sociálnom poistení v 3. štvrťroku 2023 - RNDr. Jana Motyčková

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

1.      Pracovný pomer – obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia

-        Povinné náležitosti pracovnej zmluvy

-        Ďalší obsah pracovnej zmluvy

-        Písomná informácia od 1.11.2022, príklady

-        Zmeny pracovných podmienok

2.      Pracovný pomer – doba trvania, skončenie PP

-        Všeobecné pravidlá

-        Pracovný pomer na určitú dobu

-        Skúšobná doba, skončenie v skúšobnej dobe

-        Skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením

-        Skončenie pracovného pomeru výpoveďou – zamestnanec/zamestnávateľ, výpovedná doba, ochranná doba

-        Dohoda o skončení pracovného pomeru

-        Iné prípady / spôsoby skončenia pracovného pomeru (zo zákona)

-        Hromadné prepúšťanie

-        Odstupné a odchodné v podnikateľskej sfére, vo VS

-        Doklady pri skončení pracovného pomeru

3.      Dôchodky v II. polroku 2023

-        Podmienky nároku na starobný, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok

-        Základné informácie o výpočte dôchodkov (nie II.pilier)

-        Minimálny dôchodok od 1.7.2023 a od 1.10.2023

-        Rodičovský dôchodok a zmeny od 1.7.2023 (stručne)

-        Zvyšovanie dôchodkov od 1.7.2023 a od 1.1.2024

-        Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r.2024?

4.      Zmeny v nemocenských dávkach a ďalšie zmeny v SP

-        Nová povinnosť pre zamestnávateľov od 1.7.2023 v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu

-        Úľava v poistnom pre potravinárov a poľnohospodárov od 1.8.2023

-        Zrušenie pandemického ošetrovného od 1.9.2023

-        Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024

Cieľová skupina

široká odborná verejnosť, účtovníci, ekonómovia,
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady, občerstvenie,

Hodnotenie
Organizátor