Detail kurzu

KOZMETIČKA - akreditovaný kurz MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR

Margret Academy s.r.o.

Popis kurzu

KOZMETIČKA / KOZMETIK  AKREDITOVANÝ KURZ  Ministerstva školstva SR

  • akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Absolvovaním rekvalifikačného KOZMETICKÉHO kurzu získate kvalifikáciu ako kozmetik/kozmetička a OSVEDČENIE AKREDITOVANÉ Ministerstvom školstva SR s celoštátnou platnosťou.

Originál Osvedčenia je možne vystaviť aj vami požadovanom cudzom jazyku.

Uplatnite sa ako kvalifikovaný pracovník v salónoch krásy alebo po splnení ďalších podmienok, si môžete v danej oblasti založiť živnosť.         

  • Na základe získaného Osvedčenia o úplnom vzdelaní v danom odbore, si môže otvoriť živnosť bez praxe alebo garanta

TERMÍNY KURZOV:  sa menia každým dňom, pre upresnenie aktuálnych termínov Vás budeme kontaktovať na základe Vašej prihlášky na kurz a radi vám nájdeme pre vás vhodný voľný termín pre ROK 2024, neváhajte nás kontaktovať 0907360304

___________________________________________________________________

Aj naďalej pre evidovaných na úrade práce umožňujeme poplatok za akreditovaný kurz uhradiť /nechať si preplatiť/ cez Úrad práce. Účastník kurzu nemusí akadémií uhrádzať žiaden poplatok za kurz, celý poplatok za vás uhradí váš príslušný úrad práce po skončení rekvalifikačného akreditovaného kurzu.

Po objednaní kurzu v ktoromkoľvek termíne je možné DÁTUM USKUTOČNENIA  KURZU individuálne upraviť podľa potreby účastníka a podľa potreby Úradu práce.

___________________________________________________________________

ROZSAH KURZU: 450 vyučovacích hodín, z toho 170 hodín teórie a 280 hodín praktických cvičení

Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí možnostiam našich odborných lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3 až 6 krát za týždeň (s možnosťou výučby v sobotu) Orientačná dĺžka kurzu je cca 10 týždňov.

O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní  lektorom vášho kurzu. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú aj na prvom stretnutí pri otvorení kurzu.                                                                     

                           Kurzy sú vhodné pre začiatočníkov aj pre pokročilých.


Obsah kurzu

OBSAH KURZU /v skratke/: 

účastníkom poskytneme vedomosti a zručnosti k výkonu povolania kozmetik – kozmetička. Cieľom kurzu je ďalej získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie, psychológie, starostlivosti o ruky a zdobenie nechtov, chémii kozmetických prípravkov, kozmetických chýb kože, nadobudnúť zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky.

Cieľová skupina

 Kurzy sú vhodné pre začiatočníkov aj pre pokročilých.
Certifikát OSVEDČENIE AKREDITOVANÉ Ministerstvom školstva SR s celoštátnou platnosťou. Poznámka k cene

TERMÍNY KURZOV: sa menia každým dňom, pre upresnenie aktuálnych termínov Vás budeme kontaktovať na základe Vašej prihlášky na kurz a radi vám nájdeme pre vás vhodný voľný termín.

Hodnotenie
Organizátor