Detail kurzu

Civilný sporový poriadok - vybrané aplikačné problémy

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Na interaktívnom a praktickom online workshope  lektor - sudca prednesie a analyzuje aplikačné problémy vyplývajúce z používania  Civilného sporového poriadku v praxi a návrhy na ich riešenia pri určitých vybraných stanoveniach nového Civilného sporového poriadku.

Online kurz sa uskutoční formou webinára. Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Začíname o 9.00 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 12:00 hod.

Obsah kurzu

Problémové okruhy:

 • Úkony súdu
 • Úkony strán sporu
 • Procesný útok
 • Procesná obrana
 • Sudcovská koncentrácia konania
 • Dokazovanie
 • Dôkazné prostriedky
 • Splnomocnenie v súdnom konaní
 • Doručovanie v súdnom konaní
 • Označenie strán  sporu v súdnom konaní
 • Diskusia

Cieľová skupina

Právnická verejnosť

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor