Detail kurzu

Popis kurzu

Pokračovanie vzdelávania Nenásilná komunikácia I. Kurz prebehne prezenčne v priestoroch Inklucentra.

Obsah kurzu

Zámerom vzdelávania je upevniť, hlbšie preskúmať a najmä trénovať princípy nenásilnej komunikácie. Kurz je postavený z časti na teórii, ale najmä na prežitku a vlastnom tréningu schopností, či už ide o kontakt so sebou v náročnej situácii, empatické počúvanie alebo jasné sebavyjadrenie. Súčasťou vzdelávania je práca na systémovej rovine komunikácie (pracovný tím, trieda v škole) a preskúmanie jej aplikácie v kontexte účastníkov.

Prístup nenásilnej komunikácie

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).

Prečo je kurz potrebný práve v dnešnej zrýchlenej dobe?

Rýchly (technický) vývoj môžeme často prežívať aj ako „nátlak“… Ako keby sme museli zrýchliť seba aj naše deti. Čím viac sa však zrýchľujeme, tým viac strácame trpezlivosť a kontakt sami so sebou a trpíme nielen my ale aj naše vzťahy.

Vedieť vedome sa spojiť sami so sebou – s našimi pocitmi a potrebami – resp. spojiť sa s druhou stranou – s jeho pocitmi a potrebami – je dnes možno viac potrebnejšie, ako kedykoľvek predtým. Vytváranie priestoru na báze “výhra-výhra“, „spomalenie“ času – alebo skôr samých seba- je čoraz nutnejšia tak v škole, ako aj na pracovisku.

Poskytnutie priestoru pre seba a pre vedomý vývoj našich vzťahov sa nám niekoľko násobne vráti (nielen) na školách. Zvyšuje sa chuť detí a pedagógov na spoluprácu, prežívajú väčšiu radosť a oslobodenie sa, pretože každý účastník vie, že jeho potreby budú vypočuté. V takejto atmosfére sa bezpečnejšie vyvíja každý účastník skupiny, tak dieťa ako aj dospelý. Zvyšuje sa efektivita práce, posilňuje sa prirodzená autorita a intuícia pedagóga aj dieťaťa, zlepšujú sa vzťahy nielen v triede, ale aj v pedagogickom kolektíve; prispieva to k životu.

Možnosť preplatenia časti vzdelávania (75 EUR) cez dotáciu z Ministerstva školstva: finančný príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Kurz prebehne ako intenzívne dvoj-dňové školenie:

Nenásilná komunikácia II.

TERMÍN PRE ROK 2022 ako pokračovanie septembrového kurzu Nenásilná komunikácia I. 1. časť: 24. 11. 2022 (10:00 – 16:30 hod.) 2. časť:25. 11. 2022 (8:30 – 15:00 hod.) Maximálny počet účastníkov: 12 TERMÍN PRE ROK 2023 ako pokračovanie februárovehé behu 2023 1. časť: 02. 03. 2023 (10:00 – 16:30 hod.) 2. časť: 03. 03. 2023 (8:30 – 15:00 hod.) Maximálny počet účastníkov: 12 Ďalší možný termín: MÁJ 2023 21. 09. 2023 (10:00 – 16:30 hod.) 22. 09. 2023 (8:30 – 15:00 hod.)

13. 06. 2024 (10:00 – 16:30 hod.)
14. 06. 2024 (8:30 – 15:00 hod.)

Vstupné prerekvizity kurzu:

Nakoľko toto vzdelávanie tvorí základ porozumenia inkluzívneho vzdelávania, nevyžaduje žiadne špeciálne prerekvizity. Samozrejme, nápomocné je predošlé štúdium odporúčanej literatúry. Absolvovanie kurzu Nenásilná komunikácia I.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne v priestoroch Inklucentra na Hattalovej 12, 831 03 Bratislava. Ubytovanie a strava nie je v cene. Podrobné organizačné pokyny dostávajú účastníci 4 dni pred samotným kurzom.

Cieľová skupina

Komu je kurz určený?

  • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
  • riaditelia a riaditeľky škôl,
  • verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať osvedčenie, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa ak absolvujete nenásilnú komunikáciu I. + II,
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať