Detail kurzu

Dieťa s ADHD v školskom prostredí

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

 Reagujeme na Váš podnet a prinášame webinár Dieťa s ADHD v školskom prostredí.

Obsah kurzu

Webinár zameraný na najaktuálnejšie poznatky o neuropsychologických príčinách ADHD s dôrazom na praktické rady pre učiteľov a odborných zamestnancov, ktorí prichádzajú vo svojej práci do styku so žiakmi s poruchou pozornosti (ADHD). Obsahom webináru sú princípy a konkrétne rady pre pomoc priamo v škole, ako aj v domácom prostredí.

Cieľová skupina

  • pedagogickí zamestnanci
  • členovia školského podporného tímu
  • riaditeľ/riaditeľka
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor