Detail kurzu

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v II. polroku 2024 – bez čítania zákona a z kontrolnej praxe

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom správne a zákonné zverejňovanie povinných údajov  v Centrálnom registri zmlúv v subjektoch verejnej správy a samosprávy v nadväznosti na novelizovaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám. 

Obsah kurzu

Bližšie sa zameriame na GDPR, autorské práva, prílohy k zmluvám a tiež kontrolné zistenia lektora za posledný rok. Školenie sa venuje  správnemu zverejňovaniu zmlúv, dodatkov, dohôd  ako aj iných údajov (faktúr a objednávok), ktoré je potrebné mať zverejnené nepretržite a odpovedá na časté otázky účastníkov školení. Lektor je autorom publikácií k zverejňovaniu zmlúv a interných smerníc vo verejnej správe.

Účastníci sa dozvedia viac aj o osobných údajoch a zákonnom nakladaní s nimi pri zverejňovaní povinných údajov. Lektor sa z vlastnej kontrolnej praxe venuje:

1.     zverejňovaniu zmluvných zabezpečení,

2.     upozorneniu v zmysle novelizovaného zákona č. 211/2000 Z. z.

3.     popisu povinných údajov z pohľadu samosprávnych organizácií a

4.     prehľadu zmlúv, dohôd a dodatkov k zmluvám, ktoré sa musia povinne zverejňovať.


Obsah:

Zverejňovanie povinných údajov

2.     Zmluvy z pohľadu kontrolóra

3.     Časté kontrolné zistenia a upozornenia

4.     Otázky z praxe a bonusy pre účastníkov

5.     Konzultácie s lektorom (aj po skončení individuálne)

6.     Zhrnutie a záver

 

Cieľová skupina

Online školenie je určené pre zamestnancov (ekonómov a účtovníkov, rozpočtárov, zamestnancov zodpovedných za oblasť zverejňovania, hospodárov) subjektov verejnej správy a samosprávy, zamestnancov samosprávy miest a obcí, zamestnancov školských zariadení, základných a materských škôl, stredných škôl, rozpočtové a príspevkové organizácie, štatutárov, či vnútorných kontrolórov a hlavných kontrolórov obcí, vyššie územné celky a zriadené organizácie (zariadenia, divadlá a podobne), bytové podniky a obchodné spoločnosti založené obcou alebo mestom (s.r.o, a. s.)

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Hodnotenie
Organizátor