Detail kurzu

ON-LINE Účtovníctvo, personalistika a mzdy s aplikáciou na PC

TM Consulting, s.r.o.

Popis kurzu

Online kurz  je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti daňovej legislatívy, personalistiky, jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.

Výučba je zabezpečená on-line formou lektorom z praxe v reálnom čase. Účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.

Obsah kurzu

 • Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku.
 • Majetok podniku a jeho zdroje.
 • Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve.
 • Dokumentácia účtovných prípadov.
 • Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve.
 • Sústava účtov v podvojnom účtovníctve.
 • Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov
 • Účtové triedy 0 až 7 - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy.
 • Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Mzdové účtovníctvo, personalistika
 • Dane a daňová sústava
 • Aplikovaný softvér


Rozsah kurzu:

 • 256 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút)
 • Vyučovanie v pracovných dňoch v čase 8:00 - 14:30, celkovo 32 dní.

Cieľová skupina

Pre osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva. 
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Poznámka k cene

Pre uchádzačov o zamestnanie bezplatne pri financovaní cez REPAS+

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať