Detail kurzu

Microsoft Word: pokročilý používateľ

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je určené pre používateľov aplikácie Microsoft Word, ktorí sa chcú posunúť v jej zvládnutí ďalej a naučiť sa s ňou efektívne pracovať. Pokrýva pokročilú úroveň používania aplikácie a zameriava sa na témy venované zdieľaniu a správe dokumentov, formátovaniu, grafike, korektúram, odkazom a hromadnej korešpondencii.

Obsah kurzu

·         Aplikovanie rôznych pohľadov na dokument

·         Používanie ochrany dokumentu

·         Správa verzií dokumentov

·         Zdieľanie dokumentov

·         Uloženie dokumentu

·         Používanie písma a odseky, atribúty

·         Navigácia a vyhľadávanie v dokumente

·         Používanie odsadenia a nastavenie na záložke odsekov

·         Používanie medzery, nastavenie textu a odsekov

·         Vytváranie tabuľky

·         Manipulácia s tabuľkou v dokumente

·         Používanie zarážok v dokumente

·         Použitie a manipulácia so stránkou Nastavenia

·         Použitie témy

·         Obsah dokumentu pomocou Rýchle časti nástroja

·         Vytváranie a zmena pozadia stránok

·         Vytváranie a modifikovanie hlavičky a päty

·         Vkladanie a formátovanie obrázkov v dokumente

·         Vkladanie a formátovanie tvarov WordArt, SmartArt

·         Vkladanie a formátovanie Clip Art

·         Používanie a manipulácia s textovými poliami

·         Overenie obsahu pomocou možnosti kontrola pravopisu a gramatiky 

·         Konfigurácia funkcie Automatické opravy, Nastavenia

·         Vkladanie a úprava komentárov v dokumente 

·         Použitie hypertextového prepojenia

·         Vytvorenie záverečných poznámok a poznámky pod čiarou v dokumente

·         Vytvorenie obsahu v dokumente

·         Nastavenie hromadnej korešpondencie

·         Spustenie hromadnej korešpondencie 

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov; používateľov počítača a aplikácií kancelárskeho balíka Microsoft Office. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie a zvládnutie aplikácie Microsoft Word aspoň na úrovni začiatočníka (na úrovni školenia Microsoft Word: začínajúci používateľ).
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor