Detail kurzu

Špecialista na podvojné účtovníctvo 2023

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Podvojné účtovníctvo pre profesionálov - akreditovaný program Certifikovaný účtovník
v module Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb.

Obsah kurzu

Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ č. 2682/2023/35/1

Máte možnosť stať sa držiteľom certifikátu Špecialista na podvojné účtovníctvo 2023


AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE V KURZE ŠPECIALISTA PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

  • Školení sa zúčastníte fyzicky v sále alebo online formou
  • Poradenstvo s lektorským tímom ku každému školeniu
  • Súčasťou každého školenia je aj podrobný pracovný manuál vypracovaný lektorom
  • Z každého školenia máte k dispozícii samostatný 4 hodinový videozáznam rozčlenený prehľadne na témy
  • K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu, ktorý máte na neobmedzenú dobu
  • Ďalšie otázky môžete vyriešiť v poradenstve do 48 hodín
  • Vypracujete a odovzdáte prípadové štúdie k témam školení
  • Vypracujete záverečný test
  • Úspešným vystavíme certifikát
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY ŠKOLENÍ V KURZE ŠPECIALISTA PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

20.9.2023 – Právna úprava účtovníctva a jej praktické uplatňovanie vzhľadom na trendy elektronizácie v účtovníctve

3.10.2023 – Dlhodobý majetok v podvojnom účtovníctve komplexne

11.10.2023 – Zásoby a finančný majetok v podvojnom účtovníctve

8.11.2023 – Pohľadávky, záväzky a vlastné imanie v podvojnom účtovníctve podnikateľov

21.11.2023 – Interné smernice účtovnej jednotky v praxi - náklady a výnosy

6.12.2023 – Inventarizácia a účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Certifikát Kurz je akreditovaný v akreditovanom programe MŠVVaŠ SR č. 2682/2023/35/1 . Máte možnosť stať sa držiteľom certifikátu Špecialista na podvojné účtovníctvo 2023 Poznámka k cene

PORADENSTVO - každý pracovný deň sa môžete radiť s lektormi

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať