Detail kurzu

BRATISLAVA - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Získať prehľad o celom procese výberu a jeho fázach. Zorientovať sa v postupe analýzy pracovného miesta a potrebných kompetencií na dané pracovné miesto a pretavenia kompetencií a požiadaviek na nového zamestnanca do výberového procesu. Identifikovať informácie o kandidátovi zo zaslaných materiálov a z prvého kontaktu s ním. Naučiť sa viesť výberový rozhovor podľa vhodne zvolenej štruktúry a správne interpretovať získané informácie z rozhovoru. Uvedomiť si možné vlastné skreslenia.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie prebehne školenie online.

Obsah kurzu

·       Analýza pracovného miesta a definovanie požiadaviek na nového zamestnanca

·       Koho hľadáme nielen z pohľadu kompetencií ale aj osobnostnej vhodnosti do tímu

·       Zdroje informácií o kandidátovi a ich vyhodnocovanie

·       Proces výberu – ako ho nastaviť a viesť profesionálne

·       Najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú inštitúcie v procese výberu – aj účastník si vyberá nás

·       Štruktúra výberového rozhovoru – fázy výberového rozhovoru

·       Forma behaviorálneho interview – ako sa dozvedieť o kandidátovi čo najviac, ako klásť otázky

·       Vyhodnotenie a interpretácia získaných informácií o kandidátovi, možné skreslenia

·       Rozhodovanie o výbere – nehľadáme najlepšieho ale najvhodnejšieho človeka do tímu

Cieľová skupina

Kurz určený pre vedúcich zamestnancov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Adriana Matšúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor