Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozsah: 100 hodín

Absolvent vzdelávacieho programu sa oboznámi s teoretickými východiskami vzdelávania dospelých a osobnými i profesijnými kompetenciami lektora.

Nadobudne zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom.
Obsah kurzu

  • Teoretické východiská vzdelávania a učenia sa dospelých 21 
  • Základné diagnostické metódy 22
  • Komunikácia vo vzdelávaní dospelých 22 
  • Metódy a formy vzdelávania 14
  • Praktické lektorské zručnosti 
  • Samostatné lektorské vystúpenia účastníkov 

Cieľová skupina

Cieľová skupina

Je určený pre osoby, ktoré majú záujem pôsobiť ako lektor vo vzdelávaní dospelých so zameraním na výcvik lektorských zručností.

Je určený napr. bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným so záujmom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu je jedná z podmienok pre osoby, ktoré budú žiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4, bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

Kontaktná osoba

doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.
0915893292
giertliovadaniela@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor