MARKAB s.r.o.

  • vzdelávanie elektrotechnikov
  • vzdelávanie revíznych technikov, projektantov EZ
  • tvorba a dodávky SW systémov pre elektronické vzdelávanie (e-learning),
  • tvorba a dodávky znalostných databáz pre e-learning,
  • vydávanie odborných publikácií pre elektrotechni­kov, BOZP
  • vydávanie cenníkov vybraných prác (práca na elektrických zariadeniach, revízie elektrických zariadení, …),
  • tvorba a dodávky výučbových videofilmov z oblasti „elektro“ a BOZP

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín