Detail kurzu

KURZ: "Psychologické poradenstvo | individuálna, párová a rodinná psychológia"

Inštitút psychológie a psychoterapie

Popis kurzu

Psychologické  poradenstvo - je založené na dôvernom vzťahu klienta a psychológa. Ide o proces, v ktorom psychológ rôznymi metódami a prostriedkami pomáha klientovi orientovať sa v jeho aktuálnej životnej situácii, hľadať vhodné riešenia na jeho problémy a ťažkosti. Psychológ pomáha klientovi na ceste k zmene, ktorú klient vníma ako potrebnú na to, aby sa vo svojom živote cítil spokojne. Využívanie psychologických služieb tradične bolo aj je späté s osobnou návštevou, ktorá má v psychoterapii a poradenstve svoje nesporné výhody. Psychológ aj klient navzájom vysielajú a prijímajú množstvo neverbálnych signálov, ktoré mnohokrát odkazujú na dôležité informácie skryté za slovami. Psychológ potom dáva spätnú väzbu nielen na to, čo od klienta počuje, ale aj na to, čo vidí. Pri osobnom a individuálnom stretnutí je poradenský a psychoterapeutický proces autentický. Individuálne poradenstvo prebieha formou osobných stretnutí, ktoré trvajú od 50 do 90 minút. Priebeh poradenstva a spôsob práce sa môže líšiť v závislosti od psychológa, spôsobu jeho práce a samozrejme od samotného klienta. www.TvojKouc.sk

Viac info o kurze - WEB: https://www.psycholog-bratislava.sk/index.php/psychologicka-poradna-psychologia/

Obsah kurzu

Cieľom psychologického poradenstva - je analyzovať podstatu problému a pomôcť nájsť riešenia tak, aby sa človek mohol plnohodnotne venovať osobnému, vzťahovému či pracovnému životu, ďalšiemu osobnostnému alebo profesionálnemu rastu. Spolupracujeme s psychológmi s dlhoročnou psychoterapeutickou praxou a vieme odporučiť a zabezpečiť odborníka podľa problému.

Psychologické poradenstvo je vhodné pre ľahšie poradenské prípady, keď človek potrebuje poradiť s určitou životnou situáciou či problémom a čaká od poradenstva isté rady a odpovede na otázky. Naopak psychoterapia sa skôr zaoberá vážnejšími problémami. Na rozdiel od poradenstva tak neprichádza psychoterapeut s hotovými odpoveďami, ale pomáha klientovi cez otázky a komentáre porozumieť a nájsť vlastné odpovede. www.TvojKouc.sk

 

Cieľová skupina

Záujemcovia o psychológiu, psychoterapiu, poradenstvo - začiatočníci aj pokročilí.
Certifikát Certifikát o absolvovaní školenia Poznámka k cene

lektor, školiaca miestnosť, obsah a ciele šité pre účastníka školenia, Certifikát

Hodnotenie
Organizátor