Detail kurzu

Zvládnite online spoluprácu - online simulácia Letecká spojka

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

  • Vnímať širší kontext mojich úloh pri online práci.
  • Intenzívne komunikovať, aby sme ostali jedným tímom, aj keď nie sme spolu.
  • Zostať aktívni pri tímovej práci.
  • Zabezpečiť dobrú nadväznosť jednotlivých úloh.

Obsah kurzu

Simulácia Letecká spojka

Hra má špionážnu zápletku a pracuje s motívom cestovania po svete. Účastníci sú rozdelení do dvoch oddelených tímov, pričom majú spoločnými silami splniť tajnú úlohu – prepraviť mikročip a vzorku vzácneho lieku cez polovicu zemegule a striasť sa svojich prenasledovateľov. Čas na spoločné porady oboch tímov je obmedzený, a preto je zdieľanie informácií a efektivita komunikácie mimoriadne dôležitá. Pri plnení úlohy prekonávajú účastníci rôzne prekážky, pracujú pod časovým tlakom s kódovanými informáciami, čelia viacerým výzvam, a to všetko v online prostredí.


Analýza simulácie z pohľadu:

  • Komunikácie a koordinácie jednotlivých členov tímu.
  • Vzájomnej spolupráce a pohotovej výmeny informácií.
  • Delenia úloh a hľadania efektívnych postupov.
  • Vysporiadania sa s obmedzeniami a rušeniami v komunikácii na diaľku.

Ako pomocou workshopu zlepšovať naše výkony (čo sú priority, čo je „šľahačka na torte“ – nice to have)

Ako si rozdeliť úlohy na menšie časti a efektívne si ich rozložiť v čase

Čo robiť paralelne, čo robiť za sebou

Čo robiť v tíme, čo robiť individuálne

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
00421 2 544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať