Detail kurzu

IT angličtina

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je vhodné pre účastníkov, ktorí majú skúsenosti v oblasti informačných technológií a túžia sa v tejto oblasti plnohodnotne uplatniť. Je zamerané na rozvoj jazykových zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, kritické čítanie, písanie) a sociálnych zručností (komunikácia, prezentovanie a argumentácia) v anglickom jazyku. Je koncipované ako príprava pre budúce povolanie v IT spoločnostiach orientujúcich sa na zákaznícku podporu, vývoj softvéru a hardvéru alebo spravovanie operačných systémov a komunikačných sietí. Cieľom školenia je zdokonalenie sa v technickej angličtine s orientáciou na oblasť IT. Obsahová náplň školenia je zameraná na slovnú zásobu, konverzačné témy a písomnú komunikáciu venujúcu sa informačným technológiám. Účastník nadobudne množstvo potrebnej slovnej zásoby, naučí sa vysvetľovať priebeh procesov alebo popisovať funkčnosť zariadení a softvéru.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

• Práca v IT priemysle• Počítačové systémy• Počítačové siete• IT podpora a zabezpečenie• Databázy• Internet a web• E-commerce
Školenie má rozsah 96 hodín a je organizované prezenčnou alebo online formou, zvyčajne ako 24 poldňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom. Praktická výučba je posilnená prostredníctvom konkrétnych príkladov vyjadrovania a písania, ako aj použitia komunikačných a odposluchových cvičení. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre širokú škálu záujemcov, ktorí majú záujem získať výhodu na trhu práce prostredníctvom rozvoja svojich komunikačných schopností v anglickom jazyku. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie a zvládnutie anglického jazyka na základnej úrovni. Účastník nemusí byť aktívnym používateľom anglického jazyka. Vhodné sú akékoľvek predošlé skúsenosti s pracovným prostredím (pracovný úväzok, brigáda atď.).
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor