Detail kurzu

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých – 2 dňové školenie

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR a zároveň si aj prakticky vyskúšať prípravu a vyhlásenie zákazky.


Obsah kurzu

1.       1. deň:

·       Dynamický nákupný systém  ( DNS)– na čo slúži, aké sú možnosti využitia, spôsob vyhlásenia  

·       Postup vyhlásenia a vyhodnotenia užšej súťaže ( v nadväznosti na DNS)

·       Rámcové zmluvy – kedy je vhodné uzavrieť rámcovú zmluvu, definície, pravidlá pri uzatváraní rámcových zmlúv, následné povinnosti obstarávateľa, rozdiel oproti DNS

·       priame rokovacie konanie – podmienky na vyhlásenie, povinnosti verejného obstarávateľa

·       dodatky k zmluvám – kedy je možné uzatvoriť dodatky, do akej výšky, aké sú ďalšie povinnosti obstarávateľa,

·       priame rokovacie konanie vs. priame zadanie  ( výnimky zo zákona) – aký je v tom rozdiel

·       iné, menej používané postupy vo verejnom obstarávaní ( rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg)

 2. deň:

-          Praktické vyskúšanie si vyplnenia oznámenia o vyhlásení VO ( v nadväznosti na zriadenie DNS) ( je potrebné mať zriadený prístup do informačného systému zber údajov za svoju organizáciu)

-          Príprava súťažných pokladov – na čo si dať pozor, čo musia podklady obsahovať

-          Vypracovanie opisu predmetu zákazky na rôzne druhy zákaziek  

-          Vzorové prílohy k súťažným podkladom

Cieľová skupina

Určený pre: stredne pokročilých, pokročilých verejných obstarávateľov, obstarávateľov

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor