Detail kurzu

Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně příkladů z praxe (on-line seminář)

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Na on-line semináři se naučíte základním dovednostem jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky. Pomocí základních ekonomických ukazatelů se naučíte principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp. hrozících rizik. Součástí výkladu je i výuka elementární orientace ve výkazech, upozornění na podstatné části a položky výkazů a mimo jiné i jejich provázanost. Součástí je i praktický příklad, na kterém si ukážeme použití a vyhodnocení ekonomických ukazatelů (ukazatelé rentability, likvidity, čistého pracovního kapitálu, aktivity, zadluženosti, ekonomické přidané hodnoty aj.).

Obsah kurzu

• úvod do problematiky, • základní orientace ve výkazech, jejich podstatných částech a položkách, • obecné principy finanční analýzy, • zdroje dat, • metody finanční analýzy, • konkrétní druhy ukazatelů, • vzájemná závislost ukazatelů, • hodnocení situace podniku, • modelový příklad, • zadání praktického příkladu – trénink a následné společné vyhodnocení, • dotazy a závěr.

Cieľová skupina

On-line seminář je určen účetním, managementu, pracovníkům finančních institucí a daňovým poradcům.
Poznámka k cene

kód: 21A1590 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 21A159A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 21A159B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 21A159C - 8 466 Kč + DPH cena

Kontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz

Hodnotenie
Organizátor