Detail kurzu

OSOBY NA OBSLUHU MOBILNÝCH A VEŽOVÝCH ŽERIAVOV VÝLOŽNÍKOVÉHO TYPU - aktualizačná odborná príprava

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

Preukaz na obsluhu mobilných a vežových žeriavov výložníkového typu v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale držiteľ preukazu na obsluhu mobilných a vežových žeriavov výložníkového typu je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. 

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 03.2 - Výchova  a vzdelávanie osôb na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu v celkovom trvaní 6 hod.

Cieľová skupina

Osoby vlastniace preukaz na obsluhu mobilných a vežových žeriavov výložníkového typu.
Certifikát Uvedenie dátumu absolvovania AOP v preukaze

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor