Detail kurzu

Angažovanosť a motivácia zamestnancov (aj počas homeoffice)

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

 • Získať poznatky o vnútornej motivácii, ktoré možno aplikovať pri riadení zamestnancov
 • Naučiť sa rozpoznať varovné signály zníženej motivácie u zamestnancov pri práci na diaľku
 • Robiť preventívne opatrenia pred vyhorením počas práce z domu

Obsah kurzu

 • vonkajšia vs. vnútorná motivácia
 • prekážky osobnej motivácie a spôsoby ich eliminácie
 • vytvorenie sebamotivujúceho prostredia pre prácu z domu
 • systém sebakontroly a plánovanie: ako oddeliť čas na prácu od času na oddych
 • online hovory/porady: ako ich nastaviť tak, aby nás neoberali o energiu a motiváciu
 • pasce sebamotivácie (prokrastinácia, nereálne ciele, nesprávne zvolené priority...)
 • energetický manažment a krivka výkonnosti v rámci sebamotivácie
 • pozitívne myslenie a sebaodmeňovanieCieľová skupina

manažment všetkých úrovní
Hodnotenie
Organizátor