Detail kurzu

Transferové oceňovanie v roku 2020 - Ing. Silvia Karelová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Oblasť transferového oceňovania sa neustále vyvíja, o čom svedčia každoročné zmeny a novinky. Potom, ako sa koncom roka 2018 už po piaty-krát zmenilo Usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie, bola začiatkom roka 2020 Smernica OECD o transferovom oceňovaní rozšírená o dlho-očakávanú novú Kapitolu X k problematike finančných transakcií.

 

Vzhľadom na to, že pre daňovníkov, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie s inými závislými osobami, je nevyhnutné pochopiť tieto zmeny, pripravujeme pre všetky skupiny daňových subjektov fyzické školenie, na ktorom získajú detailný prehľad o posledných úpravách v dokumentačnej povinnosti.

 

V rámci programu poukážeme aj na vybrané druhy transakcií a špecifiká ich posudzovania podľa princípov transferového oceňovania a tiež na spôsob, ako hľadať porovnateľné transakcie, prípadne ktorú z metód transferového oceňovania vybrať ako najvhodnejšiu pri vybraných druhoch kontrolovaných transakcií.

 

Po absolvovaní školenia budete mať jasno v tom, čo je transferové oceňovanie, kto sú závislé osoby, ktorí podnikatelia sú povinní vyhotoviť transferovú dokumentáciu, aké metódy transferového oceňovania sú dostupné alebo ako pripraviť „dobrú“ dokumentáciu. V závere nebude chýbať ani priestor na vaše otázky, či odporúčania a praktické rady lektora pre daňové subjekty.

Obsah kurzu

Popis

Korona Safe: 

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program
 • Základný právny rámec transferového oceňovania

 • Aktuálny vývoj z medzinárodného hľadiska a implementácia do domácej praxe

 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah

 • Usmernenie MF SR k dokumentačnej povinnosti a jeho posledná aktualizácia

 • Vybrané druhy transakcií a špecifiká ich posudzovania podľa princípov transferového oceňovania

 • Metódy transferového oceňovania

 • Analýza porovnateľnosti a jej jednotlivé časti

 • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty

 • Odpovede na otázky v rámci diskusie  Profil lektora: Ing. Silvia Karelová

  Pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci finančnej správy aj lektorsky zastrešuje.
  Zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách na aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky transferového oceňovania.


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.


Cieľová skupina

pre všetky tých ktorých táto téma zaujíma ... 

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor