Detail kurzu

Fitness tréner - akreditovaný kurz v Bratislave

Ing. Július Karabinoš, PhD.

Popis kurzu

Fitness tréner - akreditovaný kurz

Trénerský kurz je v rozsahu 50 hodín (jedna vyučovacia hodina 45 minút), ktoré sú rozdelené do štyroch dní. Začiatok kurzu je v sobotu o 9:00 h, ukončenie o týždeň v nedeľu o 16:00 h. Kurz končí písomným testom a ústnou skúškou. Úspešní absolventi kurzu získajú kvalifikáciu FITNES TRÉNER I. kvalifikačného stupňa a CERTIFIKÁT v troch jazykoch (slovenský, anglický a nemecký jazyk). Kurz je možné absolvovať ako RE-PAS po odsúhlasení na príslušnom Úrade práce. Absolventi kurzu nájdu uplatnenie ako osobní tréneri vo fitnes centrách, wellnes centrách, zdravotníckych a rehabilitačných zariadeniach, či ako kondiční tréneri v rôznych športových odvetviach.     

Obsah kurzu

VŠEOBECNÁ (teoretická) ČASŤ:

Základy anatómie (6h)

Základy fyziológie športového tréningu (4h)

Základy teórie športového tréningu (2h)

Traumatológia - zásady prvej pomoci (2h)

Vybrané kapitoly zo psychológie športu (3h)

Výživa športovca (8h)

Hygienické zásady pri cvičení (1h)

Šport a právo - rodina a výchova, základné ľudské práva a slobody, korupcia (1h)


ŠPECIALIZOVANÁ (praktická) ČASŤ :

Metodika športového tréningu (praktické cvičenia, technika prevedenia, diskusia) (12h)

Špecifiká a rozdielnosť tréningu v kulturistike a vo fitnes (10h)

Strečingové cvičenia a uvoľnenie po športovom zaťažení (2h)

Cieľová skupina

Ženy a muži po dovŕšení veku 18 rokov. Podmienkou je maturita.
Certifikát Certifikát trénera fitnes I.kvalifikačného stupňa (v troch jazykoch)

Kontaktná osoba

Július Karabinoš
0908 68 33 22
info@karabinos.sk

Hodnotenie
Organizátor