Ing. Július Karabinoš, PhD.

AKADÉMIA KALOKAGATIA je akreditovaná trénerská škola známeho trénera fitnes, majstra Európy a majstra sveta v naturálnej kulturistike Júliusa Karabinoša. Jeho spolupracovníkom a odborným garantom AKADÉMIE KALOKAGATIA je špičkový odborník Doc.PaedDr.Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.

Cieľom a poslaním AKADÉMIE KALOKAGATIA je vyškoliť odborne fundovaných trénerov fitnes, ktorí nájdu uplatnenie vo fitnescentrách, v zdravotníckych zariadeniach a uplatnia sa tiež ako osobní tréneri. Na našich kurzoch vás naučíme ako vypracovať personifikovaný tréningový a stravovací program, ako komunikovať s klientmi, princípy a metodiku tréningu, tvorbu jedálničkov, ako aj základy pedagogiky a psychológie.

Motto: "Učte sa od tých, ktorí zbytočne nerozprávajú, ale ukážu vám cestu ako sa stať úspešným trénerom."

Trénerské kurzy organizujeme  v Nitre (SmolBull Gym) a Bratislave (Fitness club FI.AT)

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín