Detail kurzu

Linux LPIC-1 Junior Level Server Admin (101)

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je čiastočnou prípravou pre juniorskú úroveň linuxovej certifikácie LPIC-1, ktorá pozostáva z dvoch certifikačných skúšok 101 a 102. Náplň prípravy na certifikáciu LPIC-1 pokrýva základné zručnosti linuxového administrátora, ktoré sú spoločné pre hlavné distribúcie Linuxu. Je orientovaná na získanie znalostí pre vykonávanie úloh údržby v príkazovom riadku, inštaláciu a konfiguráciu počítača so systémom Linux a základnú konfiguráciu siete.

Náplň tohto školenia je prispôsobená požiadavkám na rozsah znalostí potrebných pre úspešné zvládnutie certifikačnej skúšky Linux Professional Institute (LPI) LPIC-1 Exam 101, preto môže slúžiť aj ako čiastočná príprava na získanie certifikátu LPIC-1. Na školení sú preberané témy týkajúce sa architektúry systému, inštalácie Linuxu, správy balíčkov, príkazov GNU a Unix, zariadení, súborových systémov Linuxu a štandardov hierarchie súborového systému, ktoré sú pre úspešné zloženie skúšky 101 kľúčové.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

  • Architektúra systému
  • Inštalácia Linuxu a správa balíčkov
  • Príkazy GNU a Unix
  • Zariadenia, súborové systémy Linuxu, štandard hierarchie súborového systému

Školenie má rozsah 24 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 2 celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami v prostredí operačného systému Linux. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre záujemcov o základnú administráciu operačného systému Linux. Zároveň je odporúčané aj pre záujemcov o prípravu na certifikačnú skúšku LPI-C Exam 101. Pre zaradenie účastníka na školenie je podmienkou jeho úspešné absolvovanie školenia Linux Essentials: Základy systému, resp. ak účastník aj bez absolvovania daného, úrovňou nižšieho školenia, disponuje potrebnými vedomosťami a zručnosťami.
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte. Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor